Comunicat de presa

 04.01.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

privind lansarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2

S.C. AMA-DY BUSINESS S.R.L. cu sediul în Blăgești, jud. Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J04/2165/2008, CUI 24907539 anunță lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect nr. RUE M2-2548 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 11.12.2020. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. AMA-DY BUSINESS S.R.L. în combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății, prin intermediul ajutorului de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării grantului.

Locația de implementare a proiectului este situată în România, județul Bacău, Municipiul Bacău, strada Calea Republicii, nr. 205.

Valoarea proiectului este de 834813,75 lei (valoarea totală) din care : 725925 lei grant și 108888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

S.C. AMA-DY BUSINESS S.R.L.

Persoană de contact:

ANCA CRISTINA PASCARIU

www.amady.ro / e-mail : anca@amady.ro +40-745.655.243