Press release

04.01.2020

PRESS RELEASE

regarding the launch of the project ”Grants for working capital granted to the beneficiaries of SMEs with economic activity in one of the fields of activity provided in annex no.2

S.C. AMA-DY BUSINESS S.R.L. cu sediul în Blăgești, jud. Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J04/2165/2008, CUI 24907539 anunță lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect nr. RUE M2-2548 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 11.12.2020.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea S.C. AMA-DY BUSINESS S.R.L. în combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății, prin intermediul ajutorului de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării grantului.

Locația de implementare a proiectului este situată în România, județul Bacău, Municipiul Bacău, strada Calea Republicii, nr. 205.

Valoarea proiectului este de 834813,75 lei (valoarea totală) din care : 725925 lei grant și 108888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

S.C. AMA-DY BUSINESS S.R.L.

Persoană de contact:

ANCA CRISTINA PASCARIU

www.amady.ro / e-mail : anca@amady.ro +40-745.655.243